Upravljanje premoženja in nedonosnih posojil (NPL) 

Finančna in bančna kriza je povečala število podjetij v težavah, posledično se je povečal obseg nedonosnih bančnih posojil, kar je na trgu ustvarilo povpraševanje po novem segmentu storitev - svetovanju v zvezi z prestrukturiranjem slabih terjatev in upravljanju nedonosnih posojil (NPL).

 • AK Servicing nudi storitev upravljanja z nedonosnimi posojili (NPL), kjer investitorju, ki se odloči za nakup posameznih posojil ali portfelja posojil, nudimo vso potrebno podporo za maksimiziranje poplačila iz naslova terjatev (izvensodna in sodna izterjava, finančno prestrukturiranje, nadaljnja prodaja sredstev, upravljanje premoženja, zaseženega v izvršilnih in sodnih postopkih).
 • V okviru svetovanja povezanega z odprodajo in saniranjem slabih terjatev je ključnega pomena razumevanje tržne vrednosti NPL-ov, ki so izkazani v bilancah bank. Na podlagi naših izkušenj ocenimo tržno in likvidacijsko vrednost nedonosnih posojil ter njihovega zavarovanja, tako za namen prodaje kot tudi za namen nakupa.
 • Storitve vrednotenja nedonosnih posojil vključujejo:

  • Oceno vrednosti nedonosnih posojil posameznih podjetij (ang. single corporate non-performing loans)
  • Oceno vrednosti portfeljev nedonosnih posojil (corporate in retail)
 • Dodatno nudimo tudi pravni in finančni skrbni pregled kreditne dokumentacije, pripravo ustrezne transakcijske dokumentacije in druge storitve vezane na postopke prodaje in nakupa nedonosnih posojil.

Življenjski cikel upravljanja portfelja:

 • Skrbni pregled portfelja 
 • Podpis kupoprodajne pogodbe
 • Prevzem portfelja terjatev preko novoustanovljene družbe (SPV)
 • Podpis Sporazuma o upravljanju 
1
 • Prenos terjatev
 • Sporazum z banko za upravljanje terjatev, dokler se le-te ne prenesejo
 • Priprava strategije po posameznem dolžniku
2

 

Priprava poslovnega načrta na podlagi strategij

3

Postopki upravljanja posameznega dolžnika od prenosa do poplačila (prostovoljno poplačilo, izvršbe, poravnave, stečajni postopki, refinanciranje,…)