Prodaja terjatev

RAZPISI ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV 

Družba AK Servicing, upravljanje s terjatvami, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana v imenu in za račun družbe Posojilnica Bank eGen, Paulitschgasse 5-7, 9020 Celovec ob Vrbskem jezeru, Celovec, Avstrija, objavlja 14 javnih razpisov za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev, ki so zavarovane z nepremičninami.

Vseh 14 javnih razpisov je objavljenih v nadaljevanju, skupaj z razpisnimi pogoji.